fbpx

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv

  1. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100016.tv

  1. évi XVI. törvény a koncesszióról

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv

  1. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700013.EMM&txtreferer=00000001.TXT

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400385.kor

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300133.tv

  1. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600069.kor

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300188.tv

  1. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

https://njt.hu/jogszabaly/2023-13-20-8Y

13/2023. (VI. 30.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról

 

https://njt.hu/jogszabaly/2023-8-20-8Y

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról