A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013-ban kezdte meg működését, alapítója a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.
A Társaság – a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és térségi területen az ellátásra kötelezettek számára – szervezi és ellátja a települési önkormányzatok területén fellelhető, illetve képződő települési hulladék kezelését, amely magában foglalja a hulladék begyűjtését, szelektív gyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását és ártalmatlanítását is.

Tájékoztató a koncesszióról

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023.július 1-től 35 évre átengedi.

Tájékoztató a  ZV Zöld Völgy szolgáltatásairól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénye alapján a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati közfeladatnak minősül. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, amely feladatot a Társaság – a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapján – alvállalkozóként lát el.

A jövő érdekében fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk környezetünk védelmét, a háztartásokban és ipari környezetben keletkező nem veszélyes hulladékok szakszerű szállítását, kezelését, újrahasznosítását, ártalmatlanítását. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konténeres hulladékszállítás szolgáltatással is áll a lakosság és a vállalkozások rendelkezésére.

Központi ügyfélszolgálatunk telefonszáma: +36 21 2233 100

Hulladékudvarok:

Hulladékudvarainkkal kapcsolatos információk: https://zoldvolgy.hu/hulladekudvarok/