A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013-ban kezdte meg működését, alapítója a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.
A Társaság – a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és térségi területen az ellátásra kötelezettek számára – szervezi és ellátja a települési önkormányzatok területén fellelhető, illetve képződő települési hulladék kezelését, amely magában foglalja a hulladék begyűjtését, szelektív gyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását és ártalmatlanítását is.

Tájékoztató a közszolgáltatásról

Az NHKV Zrt. (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) irányításával a közelmúltban átalakult Magyarország hulladékgazdálkodási rendszere az egységes, nonprofit alapon működő közszolgáltatói struktúra megalkotása érdekében.  Az új struktúrának köszönhetően egységes műszaki tartalommal bíró, hatékonyabb közszolgáltatási rendszer jött létre. Az integrációs folyamat biztosítására a megye három meghatározó közszolgáltató társasága megalakította a BMH Nonprofit Kft.-t. Így Borsod – Abaúj – Zemplén Megyében 2018. január 1-jétől a BMH Nonprofit Kft. (BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

Kérjük, hogy amennyiben közszolgáltatással (települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása, házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés, házhoz menő üveghulladék-gyűjtés, házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatban kereste fel oldalunkat, látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra. ​

Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 21 3500 111

Tájékoztató a  ZV Zöld Völgy szolgáltatásairól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénye alapján a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati közfeladatnak minősül. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, amely feladatot a Társaság – a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapján – alvállalkozóként lát el.

A jövő érdekében fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk környezetünk védelmét, a háztartásokban és ipari környezetben keletkező nem veszélyes hulladékok szakszerű szállítását, kezelését, újrahasznosítását, ártalmatlanítását. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konténeres hulladékszállítás szolgáltatással is áll a lakosság és a vállalkozások rendelkezésére. A konténer-rendelésről bővebben ITT olvashat.

Közszolgáltatási díj, számlázás:

A hulladékgazdálkodás integrációjával a közszolgáltatási díjak nem változnak, amelynek beszedésére továbbra is kizárólag az NHKV Zrt. jogosult. A közszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó számlákat továbbra is tőlük kapja a lakosság.

Hulladékudvarok:

Általános információk: https://bmhnonprofit.hu/szolgaltatasaink/hulladekudvarok/

Hulladékudvarok elérhetősége: https://zoldvolgy.hu/hulladekudvarok

Hulladékudvarok nyitvatartásával kapcsolatos további információk: https://bmhnonprofit.hu/category/hirek/