fbpx

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. július 1. napjától a ZV Nonprofit Kft. nem biztosít térítésmentesen átvehető edényzetet az ingatlanhasználók részére!
Új igénylés, illetve edényzet sérülés esetén az ügyfél az új hulladéktároló beszerzését kereskedelmi forgalomból tudja megvalósítani, a korábbival megegyező, vagy az igénybejelentéskor rögzített (számlázott) literszámnak megfelelően. A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó jelenleg hatályos szabvány a következő: MSZ EN 840.

Továbbra is lehetőség van azonban a szabvány-edényzetek megvásárlására a Hulladékkezelési Társulástól is. Ennek pontos menete:

  1. Igénylés benyújtása a Zöld Völgy ügyfélszolgálatán.
  2. Kapcsolatfelvétel a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazd. Önk. Társulásnál.
  3. Az edényzet átvétele a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum portaszolgálatán (szerdai és szombati napokon 8.00 – 16.00 óra között).

Ezzel kapcsolatos bővebb információ:
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Kozicska-Frecskó Tímea szervezési ügyintéző
Tel: 20/616-9777
Email cím: frecsko.timea@kazincbarcika.hu

Árak:

  • 60 literes kommunális: 10.425,- Ft
  • 120 literes kommunális és szelektív: 10.020,- Ft
  • 240 literes szelektív: 16.255,- Ft
  • 240 literes zöldhulladékos: 16.500,- Ft

Kérjük, hogy a vásárlásról szóló bizonylatot szíveskedjenek megőrizni, mert

  • kizárólag és bizonyíthatóan az ürítés során történt sérülés, megsemmisülés esetén a társulástól vásárolt edényzetet 1 éven belül térítésmentesen cseréljük,
  • a kereskedelmi forgalomból beszerzett edény megsemmisülése esetén, az ügyfelet kártalanítjuk.

Az edényzet sérülésével/megsemmisülésével kapcsolatos bejelentések minden esetben a gépjárműveken elhelyezett kamerák felvételei alapján kerülnek kivizsgálásra.

A 2016 évi KEOP projekt keretein belül, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beszerzett edények kiosztásra kerültek, ezen edények fenntartási kötelezettsége lejárt. Amennyiben a kiosztásra került edények eltörnek, meghibásodnak, a fedél sérül, tekintettel az edények élettartamára és elhasználódására, nem köteles a hulladékszállítást végző alvállalkozó az edényzet javítására, illetve esetleges cseréjére.

Ha az edényzet tulajdonosa (Társulás) úgy állapítja meg, hogy az edényzet továbbra is alkalmas a hulladék tárolására és szállítására, a sérülés mértéke a gyűjtést és a szállítást nem befolyásolja, akkor nem szükséges azok cseréje vagy javítása.

Zöldhulladék tárolására szolgáló 240 literes edényzet a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban továbbra is átvehető azon lakosok részére, akik részére az önkormányzat írásbeli igazolást állít ki arról, hogy már nem rendelkezik kiadható edényzettel és a lakos a településen nem vett át zöldhulladék gyűjtőedényt.

Összefoglalva:

Ügymenet 1.lépés 2.lépés 3.lépés 4.lépés
Új ingatlanba költözés

ZV Ügyfélszolgálat megkeresése

személyesen,

online.

ugyfelszolgalat@zoldvolgy.hu

(Szerződéskötés hulladékelszállításra, igazoló dokumentumok beadása, stb.)

Edényzet intézése

Ügyfélszolgálat a

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elérhetőségeinek kiadása után, az Ügyfélnek fel kell venni a Társulással a kapcsolatot!

 

Kapcsolatfelvétel megtörténik  a Társulással.

(Megküldött dokumentumok kitöltése, edényzet árának utalása stb.)

A Társulás visszaigazolása a ZV részére, az edényzet kiadhatóságáról.

Az Ügyfél átveheti az edényzetet.

Hol?

Sajókaza-Szuhakállóval összekötő út mellett a Hulladékkezelő Centrumban. Jelentkezés a portaszolgálatnál.

Edényzet csere

120 l-ről 60l-re vagy fordítva!

ZV Ügyfélszolgálat megkeresése

-személyesen,

-online.

Hulladékszállítási szerződés aktualizálása, a dokumentumok bemutatása után.

 

További lépések lásd a fentiekben.
Törött edény cseréje

ZV Ügyfélszolgálaton történő bejelentés.

 

További lépések lásd a fentiekben.
Zöld edényzet igénylése

Az Ügyfél feladata

Igazolás beszerzése az adott település Önkormányzatától.

Edényzet átvétele

SHC-portaszolgálatnál, az igazolás bemutatásával.

Szerdai és szombati napokon 8:00-16:00 óra között.