Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, ha az kis mennyiségben, kihűlt(!) állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre. Ennek egységes szabályait, további részleteit a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.