fbpx

Tisztelt Ügyfeleink!

2023. július 1-jét követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság végzi Magyarországon a koncesszió hatálya alá eső hulladékok gyűjtését és azok kezelését.
Ehhez kapcsolódóan kérjük, hogy ellenőrizzék le az alábbi lista alapján, Önöknél történik-e koncesszió hatálya eső hulladék gyűjtése!
Egyezőség esetén fontos, hogy regisztráljanak a MOHU Zrt. által üzemeltetett Partnerportálon!

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító Hulladék megnevezése
15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék
15 01 03 Fa csomagolási hulladék
15 01 04 Fém csomagolási hulladék
15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07 Üveg csomagolási hulladék
15 01 09 Textil csomagolási hulladék
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs
16 01 06 Termékként tovább nem használható jármûvek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevõket
16 01 11 Azbesztet tartalmazó súrlódó-betétek
16 01 12 Súrlódó-betétek, amelyek különböznek a 16 01 11-tõl
16 01 15 Fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től
16 01 16 Cseppfolyós gázok tartályai
16 01 17 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08), vasfém alkatrésze
16 01 18 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) nem-vas fémek
16 01 19 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró
jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16
08) mûanyagok
16 01 20 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) üveg
16 01 22 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08), közelebbrõl nem meghatározott alkatrésze
16 01 99 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró
jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16
08), közelebbrõl nem meghatározott hulladékok
16 02 14 Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 16 Használatból kivont berendezésekbõl eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-tõl
16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) (NiFe)
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok
16 06 06 Elemekbõl és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyûjtött elektrolit-
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
19 01 02 kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)
19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt
19 10 06 Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-tól
19 12 02 fém vas
19 12 03 nemvas fémek
19 12 04 műanyag és gumi
19 12 05 üveg
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 01 01 Papír és karton
20 01 02 üveg
20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10 Ruhaneműk
20 01 11 Textíliák
20 01 25 Étolaj és zsír
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39 műanyagok
20 01 40 Fémek
20 01 41 kéményseprésből származó hulladék
20 01 99 közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék
20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03 01 települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02 piacokon képződő hulladék
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 07 lomhulladék
20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék