Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 1-jétől a ZV Nonprofit Kft. kizárólag a hulladékok elszállítását és kezelését végzi működési területén.
Ezen időponttól minden ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatot a BMH Nonprofit Kft. lát el, többek közt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, valamint a lakossági és közületi ügyfélszolgálatok működtetését is. Így például:

  • az ügyféladatok nyilvántartását és az azokban bekövetkezett változások átvezetését (közszolgáltatási szerződések, tulajdonosváltozás, postázási cím módosítás…)
  • kérelmek elbírálását (szolgáltatás igénylése, szüneteltetés, lomtalanítás, edényzet méretének változtatása…)
  • ügyfélpanaszok elbírálását (megrongálódott edényzet, törött kukatető, károkozás, el nem szállított hulladék…)
  • Ugyancsak a BMH Nonprofit Kft. végzi a számlázás alapjául szolgáló adatszolgáltatási tevékenységet, a díjak beszedésére és a számlák kiállításra/megküldésére jogosult NHKV Zrt. részére.

Fentiek értelmében kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jövőbeni ügyintézésük során a BMH Nonprofit Kft. alább felsorolt elérhetőségeit vagy a személyes ügyfélszolgálatok valamelyikét szíveskedjék igénybe venni.

  • Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 21 350 0111
  • Levelezési cím: BMH Nonprofit Kft., 3510 Miskolc, Pf.: 583.
  • E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
  • Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

A személyes ügyfélszolgálatok pontos helyéről és nyitva tartásáról a http://bmhnonprofit.hu/ugyfelszolgalat/ oldalon tájékozódhat.
Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok a http://bmhnonprofit.hu/dokumentumok/ menüpont alól is elérhetőek.